Onze visie op het ontwikkelen van de opdracht

Op deze pagina lees je hoe wij een opdracht met de opdrachtgever vormgeven. Ook lees je welke voordelen dit biedt voor onze opdrachtgevers.

Vier fases; één helder doel 

Maatwerk software vraagt om een specifieke aanpak. Bij ITwebsupport hebben wij inmiddels tien  jaar ervaring met het begroten en uitvoeren van maatwerk software projecten. Hier is een hele heldere aanpak uit ontstaan welke bestaat uit vier fases, namelijk: 

  1. Kennismaking en offerte;
  2. Design & Definitie; 
  3. Realisatie; 
  4. Beheer & Doorontwikkeling. 

Fase 0: Kennismaking en offerte

Fase 0 is de initiatie- en offerte fase. We maken kennis met elkaar en krijgen een beeld van de business case, we kijken hier vooral naar het “waarom” van de vraag. Wij kijken of wij de juiste partner zijn voor de business case die er ligt en visa versa. In deze fase worden de features en richtlijnen van de applicatie op hoofdlijnen duidelijk. Aan het einde van deze fase volgt een begroting voor de eerste fase van het ontwikkeltraject, de Design & Definitie fase. Jullie geven commitment af op de uren die nodig zijn in de Design & Definitiefase. Wij begrijpen dat jullie op dit moment ook een begroting willen hebben voor de realisatiefase,  daarom geven we een indicatie af voor de realisatiefase op basis van de features die genoemd zijn in dit document. Die indicatie in combinatie met de begroting in dit document,  geeft jullie als opdrachtgever een helder beeld van het benodigd budget voor het volledig traject. Wij zijn ervan overtuigd dat we binnen dit budget een eerste release kunnen doen. De product owner in ons team zal onze specialisten, maar ook jullie als opdrachtgever voortdurend scherp laten zijn op designkeuzes om niet over het vastgestelde budget heen te gaan. 

Fase 1: Design & Definitie 

Op basis van de features die beschreven zijn in dit document gaan we aan de slag. We ontwerpen de verschillende schermen die van belang zijn voor de applicatie, verfijnen de vraagspecificatie en bepalen de technische systeem architectuur. Jullie zullen merken dat tijdens de interactie met onze specialisten er nieuwe ideeën en inzichten zullen ontstaan. De features zoals beschreven in dit document zullen gedetailleerd worden uitgewerkt en wellicht op sommige vlakken wijzigen. Het doel is om binnen de begrote uren voor deze fase een definitief ontwerp van het MVP op te leveren om daarna te kunnen starten met de realisatie. 

Deliverables na deze fase: 

  • Visueel, functioneel en technisch ontwerp van de applicatie; 
  • Uitgewerkt MVP document met alle user stories en documentatie; 
  • Volledige inrichting in ons projectmanagementsysteem Jira om direct aan de slag te gaan met ontwikkelen; 
  • Gedetailleerde begroting van de realisatiefase. 

Fase 2: Realisatie 

Aan het einde van de Design & Definitiefase wordt er een definitieve begroting afgegeven voor fase 2 -de realisatiefase- om een eerste release te kunnen doen. Jullie dienen deze begroting te accorderen, zodat we vervolgens kunnen starten met het development van de applicatie. We werken gedurende de realisatiefase volledig via de Agile SCRUM projectmanagement methodiek in de vorm van korte sprints met aan het einde van iedere sprint een demo van een deel van de applicatie en een urenverantwoording. 

Deliverables na deze fase: 

  • Volledig functionerende applicatie vormgegeven in de Design & Definitie fase; 
  • SLA (Service Level Agreement) voor het beheer en doorontwikkeling van de applicatie. 

Fase 3: Beheer & Doorontwikkeling 

Op het moment dat het MVP gelanceerd is middels een eerste release nemen wij de applicatie in beheer en gaan we in gesprek over de doorontwikkeling van de applicatie. Op  het moment dat er nieuwe features worden bedacht, dan doorlopen we eigenlijk fase 1 en 2 opnieuw, zodat we aan het einde van fase 2 weer een nieuwe release kunnen doen.  Op deze wijze blijft de applicatie optimaal functioneren en kunnen we anticiperen op veranderingen in de business requirement aan jullie kant. Alle afspraken die van belang zijn in deze fase worden vastgelegd in het SLA.

Waarom wij SCRUMMEN?

Op deze pagina lees je waarom we ervoor gekozen hebben om bij al onze projecten te gaan SCRUMMEN. Ook lees je welke voordelen dit biedt voor onze klanten.

Website op maat

Websites en platformen die méér zijn dan een online visitekaartje. Denk aan een productcatalogus of high-traffic blog.

Webshop op maat

Websites en platformen die méér zijn dan een online visitekaartje. Denk aan een productcatalogus of high-traffic blog.

Online Marketing

Websites en platformen die méér zijn dan een online visitekaartje. Denk aan een productcatalogus of high-traffic blog.

Contact

Contact

Overwegen jullie een website op maat te laten maken voor jullie organisatie? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Je kunt ons ook bellen op 012345678